เอไอ คิว พลัส

นวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนารองด้านของลูกน้อย
เอไอ คิว พลัส
 
เรารุ้ว่า dha อย่างเดียวไม่พอ
พัฒนาการทางสมอง เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
aiq plus เราอยากให้ลูกคุณได้รับแต่ สิ่งที่ดีที่สุด
เอไอ คิว พลัส Gain Plus Gain Kid