เป็นสารอาหารที่มีส่วนสำคัญของสมองและจอ
ประสาทตา (เรตินา) ช่วยในการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการด้านการเรียนรู้การมองเห็น และการ
จดจำของสมอง
เพื่อช่วยพัฒนาสมองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
สกัดจากธรรมชาติ ช่วยพัฒนาสมอง และสายตา
ช่วยรองรับระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก โดยในนมแม่มีปริมาณ 7.2 มก/100 มล
ช่วยสร้างสารสื่อประสาทเกี่ยวกับความจำ
ช่วยให้จอประสาทตาและสมองเจริญเติบโตเต็มที่
จะกระตุ้นมีภูมิต้านทานโรค ทำให้ร่างกายแข็งแรง
จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดีซึ่งช่วย เสริมสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติ ของลูกน้อย
นมแม่มีสารอาหารหลากหลายชนิด ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสม จึงช่วยส่งเสริมให้อุจจาระนิ่ม
ขับถ่ายง่าย
ช่วยในการทำงานของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ และปรับลักษณะอุจจาระให้นิ่มขึ้น