ขณะนี้คุณกำลังจะออกไปยังเว็บไซต์ของ Abbott ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ

ขอเรียนให้ทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังจะเข้าไปดู จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นั้น เป็นผลให้เว็บไซต์นั้น อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้วางจำหน่ายในประเทศหรือภูมิภาคอื่น นอกจากนี้เว็บไซต์ดังกล่าว ยังอาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

Yes No