ความมุ่งมั่นของเรา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)

ความมุ่งมั่น บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)

แอ๊บบอตเป็นผู้นำในด้านการผลิตนมดัดแปลงสำหรับเด็ก เรามีความเห็นตรงกับองค์กรเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ ทั่วโลกว่าน้ำนมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดของลูกน้อย อย่างไร
ก็ตาม หากทารกไม่สามารถทานนมแม่ได้ ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงของแอ๊บบอตจะให้คุณค่าทางอาหารที่สูง โดยที่ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมาตรฐานรับรองและถูกต้อง
ตามกฏเกณฑ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารเสริมและอาหารทดแทนนมแม่ (the International Code of Marketing
of Breastmilk Substitutes) - หรือกฏเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

นอกจากนี้ เรายังคอยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และความรู้แก่คุณแม่มือใหม่และครอบครัวให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพอยู่เสมอ

เมื่อไม่สามารถทานนมแม่ได้ ทารกควรได้รับนมดัดแปลงที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก ผลิตภัณฑ์
ของแอ๊บบอต จะให้คุณค่าทางสารอาหารที่มากกว่าอาหารทดแทนนมแม่ทั่วไปที่ปรุงขึ้นเองในบ้าน
เช่น นมวัว หรือน้ำข้าว

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้นมเด็ก เช่น วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และคำ
แนะนำจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เราขอสนับสนุนให้ผู้ปกครองและที่ปรึกษาด้านสุขภาพสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กจากทุกแหล่งตามแต่ที่กฏหมายส่วนท้องถิ่นจะอนุญาต

แอ๊บบอตมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนานมดัดแปลงสำหรับเด็กเพื่อให้มีคุณค่าทางอาหาร
ใกล้เคียงกับนมแม่ให้มากที่สุด

การเอาใส่ใจดูแลเป็นหัวใจของการทำงานของเรา และ สร้างให้เราทุ่มเทความรับผิดชอบไปสู่ผู้คน
ที่เราดูแลอยู่

vision บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
vision บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
vision บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
  ที่มีแนวโน้มถึงพัฒนาการอย่างยิ่งใหญ่ ถึงสุขภาพ และการทำงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์
vision บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
  เทคโนโลยี ตลาด และผู้คน เราเชื่อว่าในความหลากหลายที่เรามีนั้น สร้างสรรค์ให้เกิดไอเดีย
  และพัฒนาวิธีการรักษา ดูแลสุขภาพแบบใหม่ที่ดีกว่า
vision บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
  เราเลือกเพราะงานของเรามีผลโดยตรงต่อชีวิตผู้คน
vision บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
  โดยการมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยมนุษย์สัมพันธ์อันดี และมี
  บุคคลิกพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ จริงใจ เชื่อถือได้
vision บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
  ด้วยการยึดถือในแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่มีมากว่า 100 ปี สร้างสรรค์ความเอาใจใส่ และมุ่งมั่น
  ที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทุกงานที่เราทำ
vision บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)