1888-1910
1916-1938
1939-1959
1962-1988
1990-1998
1999-Now
กว่าศตวรรษที่ผ่านมา ดร.วอลเลซ ซี แอ๊บบอต แพทย์ฝึกหัด และเจ้าของร้านขายยา วัย 30 ปี
ผู้ก่อตั้ง บริษัท แอ๊บบอต อัลคาลอยด์ ได้ใช้ อัลคาลอยด์ จากสมุนไพร ผลิตเป็นยาเม็ดเล็กๆ เรียกว่า “dosimetric granules” ซึ่งเป็นปริมาณที่ถูกต้อง และได้ประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยที่สุด

เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆที่ทำกัน ณ เวลานั้น ในเวลาไม่นานยาเม็ดเล็กๆนี้ ก็เป็นที่ต้องการในท้องตลาด
ซึ่งก็เป็นที่มาของแอ๊บบอต หนึ่งในบริษัททางการแพทย์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นผู้นำในการค้นพบ ค้นคว้าการพัฒนา ขบวนการผลิต และการตลาดในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์

1888
ดร.วอลเลซ ซี แอ๊บบอต แพทย์ฝึกหัด เริ่มผลิต dosimetric granules ดร.แอ๊บบอตเป็นหนึ่ง
ในผู้ก่อตั้งบริษัทยาสมัยใหม่

1894
ดร.แอ๊บบอตได้รับ และเป็น editor ของ The Alkaloidal Clinic

1900
แอ๊บบอตจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ the Abbott Alkaloidal Company

1906
ดร.แอ๊บบอต ได้นำเทคนิคในการขายเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อให้สามารถเข้าถึงแพทย์จำนวน
มากขึ้นได้

1910
แอ๊บบอต แต่งตั้งตัวแทนขาย ในทวีปยุโรปแห่งแรกขึ้น ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และขยายสาขาไปทีนิวยอร์ค ซานฟรานซิสโก ซีแอตเติ้ล โตรอนโต้ และอินเดียอ่านต่อ >