ติดต่อ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)

ติดต่อ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
Abbott Laboratories Limited
No.1, Q House Lumpini Building, 30th and 33rd Fl.
South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: 02-252-2448              Office hours: 8.30 a.m. - 17.30 p.m.
map บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
abbott care hotline