รู้จัก Abbott
แอ๊บบอต หนึ่งในบริษัททางการแพทย์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

80 ปีผลิตภัณฑ์แอ็บบอต บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)

เป็นเวลากว่า 80 ปีที่ผลิตภัณฑ์ของ Abbott ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนาการที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้บริโภคต่างมองหา ผลิตภัณฑ์ และต้องการร่วมมือกับเรา ผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตได้ชื่อว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่มี ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาการ และสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ Abbott Laboratories เรามุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความ เป็นเลิศ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และอุดมการณ์ของเรา ด้วยการให้โภชนาการที่ดีกว่าเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

การรวมโภชนศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรม นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางโภชนาการของเรายังเป็นกลไกสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของโลก ตั้งแต่นมดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิด นมที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตและพัฒนาการตลอดช่วงอายุในวัยเรียนของเด็ก

เป็นเวลากว่าร้อยปีที่ Abbott ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตั้งอยู่ ด้วยการมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้ที่อยู่ในชุมชน อุดมการณ์นี้กลายเป็นมรดกตกทอดของเรา ในการที่จะมุ่งมั่นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพขอ่งทุกคน "คำสัญญายิ่งชีวิต" ของเรานี้เป็นแถลงการณ์ที่อธิบายถึงความเชื่อ
ค่านิยม และเป้าหมายในการทำงานแต่ละวัน อุดมการณ์ของเราในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม เราได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของโลก

เรามีหน้าที่ที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แม้แต่ในกลุ่มผู้ยากไร้และผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม หรือเหยื่อจากภัยธรรมชาติ ความสำเร็จของเราสามารถยืนยันได้จากการที่หุ้นของบริษัทติดอยู่ในกลุ่มดัชนีดาวน์โจนส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มดัชนีดาวน์โจนส์จะต้องเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ติดอับดับ 10 เปอร์เซ็นของบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า 2,500 บริษัท

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1966 ธุรกิจหลักของ
แอ๊บบอตประเทศไทย ได้แบ่งออกเป็น ยา อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารกและเด็ก และเครื่องมือแพทย์